Events กิจกรรมต่างๆ >> เปลี่ยนแปลง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อร้าน

เปลี่ยนแปลง เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อร้าน
เรียนลูกค้าทุกท่าน ทางร้านขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อร้านดังนี้

เบอร์พื้นฐาน 02-196-8231-2

เบอร์มือถือ 089-667-2254, 092-282-0817, 063-625-9323 และ 081-855-5866