โปรโมชั่น

สวนลดค่าอาหาร 30 %
คูปองส่วนลดค่าอาหาร 30%
- ผู้ใช้สิทธิ์ต้องแจ้งพนักงานพร้อมแสดงคูปองเพื่อรับสิทธิ์ก่อนการชำระเงิน
 - คูปองนี้สามารถใช้ได้เฉพาะรับประทานอาหารที่ร้าน ในวันจันทร์-พฤหัสเท่านั้น
- คูปองแลกสิทธิ์ไม่สามารถใช้ซ้ำได้ (1 คูปอง ต่อการใช้สิทธิ์ 1 ครั้ง/1ใบเสร็จ / 1โต๊ะเท่านั้น) 
- คูปองนี้สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกับโปรโมชั่น ส่วนลด หรือสินค้าส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้ 
- คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ 
- ไม่สามารถใช้สิทธิ์จากคูปองรูปภาพที่ถูกจัดเก็บหรือคัดลอกในทุกกรณี 
- คูปองใช้ได้ถึงวันที่ 08-07-61