ร้ายอาหารวันทรีฮิลล์ ราชพฤกษ์
ร้านอาหารวันทรีฮิลล์ ลด 20% ทุกวันพุธ

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

– ลดเฉพาะค่าอาหารเท่านั้น

– สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
– ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
– โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
– กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
– ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สามารถรับสิทธิได้ทุกวันพุธ ของเดือนมีนาคม เท่านั้น

Write a comment: