ร้ายอาหารวันทรีฮิลล์ ราชพฤกษ์
ซื้อกลับบ้านลด 20%

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

– ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านไน์แมนได้
– เฉพาะสั่งหน้าร้าน นำกลับบ้านเท่านั้น
– โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
– ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Write a comment: