ร้ายอาหารวันทรีฮิลล์ ราชพฤกษ์

เงื่อนไขในการรับสิทธิส่วนลด

– สำหรับรับประทานอาหารภายในร้านเท่านั้น
– ไม่สามารถใช้ร่วมส่งเสริมการขายอื่นได้
– โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการก่อนใช้บริการ
– กรุณาสำรองที่นั่งก่อนใช้บริการ
– ภาพอาหารนี้ตกแต่งเพื่อใช้สำหรับประกอบการโฆษณาเท่านั้น
– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– สามารถรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น
Write a comment: